Landbruks- og matministeren besøker Apelsvoll

22.08.2018
The Minister of Food and Agriculture visit

Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale besøkte vårt senter for presisjonsjordbruk på NIBIO Apelsvoll. Blant følget var en rekke lokale politikkere og noen sentrale rådgivere.

Under besøket fikk Statsråden et innblikk i Senteret for presisjonsjordbruk sine prestasjoner mot å utvikle fremtidsgården.

 

Hybridflyet HUGINogMUNIN, flåtestyring, høypresisjonsgjødsling og ny teknologi innen bærproduksjon var noen av tingene Statsråden fikk demonstrert. Statsråden fikk også mulighet til å prøve seg på både flåtestyring, droneflyvning og selvstyrt traktorkjøring på hans besøk.

 

 

A flight demonstration of the HUGINogMUNIN drone

A flight demonstration of the HUGINogMUNIN drone.

Hands-on drone piloting.

Hands-on drone piloting. 

Spraying "NIBIO" on the ground to show the idea of the precision fertilization using robots.

Spraying «NIBIO» on the ground to show the idea of the precision fertilization using robots.

Robot autonomous tracking using visual steering.

Robot autonomous tracking using visual steering.

Hands-on robot visual steering.

Hands-on robot visual steering.

Presenting the new strawberry tunnel.

Presenting the new strawberry tunnel. 

Hands-on robot spectroscopy leaf analysis.

Hands-on robot spectroscopy leaf analysis.