Besøk fra Terres Inovia

Besøk fra Terres Inovia

Senter for presisjonsjordbruk hadde besøk fra Terres Inovia, et Fransk teknikk senter for olje og proteinvekster. Besøket bestod av fire forskere, som jobber med mye av det samme som senteret jobber med.

Nytt og spennende prosjekt for CPA

Senter for Presisjonsjordbruk er stolte av å kunne annonsere et nytt og spennende prosjekt, PRESIS. Presisjonsjordbruk, som virkemiddel i målet for et mer effektivt og bærekraftig landbruk, har blitt allmenn kjent.