The Picture of Applied research showes green Polarlights

Nyheter

Ved Senter for presisjonsjordbruk har vi som mål å skape ny kunnskap og finne nye metoder for jordbruket. For å formidle våre funn benytter vi både vitenskapelige og populærvitenskapelige kanaler, vi holder mange foredrag og vi arrangerer seminarer og markdager. I det følgende viser vi noen highlights og utvalgte aktiviteter.

Prosjektforslag finansiert

Vi er glade for å dele at vårt prosjektforslag REQUEST ((REnewal, QUality and yield ESTimation in grasslands) er finansiert fra Norges Forskningsråd NFR.

read more

CPA deltok på det norske kronprinsparets besøk til Sverige

I forbindelse med det norske kronprinsparets besøk til Sverige, tok også vi ved NIBIO CPA turen for å delta i næringslivsprogrammet knyttet til jordbruksteknologi. Besøket hadde slagordet «Sterkere sammen enn hver for oss» – med ønske om å bidra til økt samarbeid mellom Sverige og Norge.

read more

Nytt tilskudd til CPA-teamet

Vi har gleden av å få Malin Larsen Græsdahl som ansatt som avdelingsingeniør ved NIBIO Senter for Presisjonsjordbruk og avdeling Landbruksteknologi.

read more

Samarbeid med Fagskolen Innlandet

22. oktober fikk vi ved Senter for Presisjonsjordbruk besøk av en stor gruppe med 50 studenter innen Planteproduksjon og driftsledelse og grovôrbasert husdyrproduksjon ved Fagskolen Innlandet.

read more

Populær teknologidag i September

Senter for Presisjonsjordbruk arrangerte teknologidag på Apelsvoll 21. september. Hele 200 besøkende fant veien til oss denne dagen for å høre om presisjonsjordbruk og jordbruksteknologi.

read more

Markdag Apelsvoll 2020

12 og 13. august strømmet nærmere 200 mennesker fra forskjellige jordbruksområder til Apelsvoll, nysgjerrige på årets nyheter ved forskningsstasjonen.

read more

Oppstartsmøte for PRESIS prosjekt

Onsdag 15.01.20 gikk startskuddet for prosjektet PRESIS av! Prosjektet har som formål å bringe forskning og kunnskap om presisjonsjordbruk ut til bonden, og det var en synlig optimisme rundt problemstillingen.

read more

Besøk fra Terres Inovia

Senter for presisjonsjordbruk hadde besøk fra Terres Inovia, et Fransk teknikk senter for olje og proteinvekster. Besøket bestod av fire forskere, som jobber med mye av det samme som senteret jobber med.

read more

Nytt og spennende prosjekt for CPA

Senter for Presisjonsjordbruk er stolte av å kunne annonsere et nytt og spennende prosjekt, PRESIS. Presisjonsjordbruk, som virkemiddel i målet for et mer effektivt og bærekraftig landbruk, har blitt allmenn kjent.

read more

NIBIO Konferansen 2019

To av våre CPA-medlemmer har deltatt i 2019-utgaven av NIBIO-konferansen, som fant sted 12. og 13. februar i Oslo.

read more

ARVAKER kommer på banen

I dag hadde CPA gleden av å avduke vår nyeste addisjon til flåten vår. ARVAKER er en fullelektrisk traktor levert fra California, og skal delta i SolarFarm prosjektet som en del av den autonome flåten.

read more

Stor nyhet for CPA

Senteret for presisjonsjordbruk fikk en god start på Nyåret med det siste innen bærekraftig landbruksteknologi. Vi er stolte av å kunne annonsere at Solectrac eUtility, den første helelektriske, konvensjonelle traktoren på markedet er ankommet Apelsvoll.

read more

NIBIO Konferansen 2018

NIBIO Senter for Presisjonsjordbruk holdt et spesielt foredrag på NIBIO- Konferansen 2018 om de nyeste fremskrittene innen presisjonsjordbruk. Fire foredragsholdere informerte publikum om bruken av teknologi innen matproduksjon.

read more

ECPA 2017

Senteret deltok med en muntlig presentasjon av de innledende resultatene av REMOTE SENSING prosjektet på den 2017 ECPA.

read more

CPA feltdag 2017

Senteret for presisjonsjordbruk presenterte deres forskning på Senterets feltdag i 2017 på NIBIO Apelsvoll. Rundt 70 engasjerte forskere, rådgivere og bønder ble gitt en presentasjon av utvalgte forsøksemner innen Senterets forskning.

read more

Minister of Food and Agriculture Jon Georg Dale

Minister of Food and Agriculture Jon Georg Dale 02.02.2016 Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale besøkte oss for å få et overblikk over den nyeste teknologien innenfor presisjonsjordbruk, og hvilket potensial denne teknologien har for praktisk jordbruk i nær...

read more