Ny Robottraktor ankommer Apelsvoll

30.05.2017

Robotti arrives at Apelsvoll

Senteret for presisjonsjordbruk mottok den første Robotti. Det er en prototyp elektrisk robot-traktor, utviklet av Agrointelli, Danmark. Den er utstyrt med helelektrisk kjøresystem og en hydraulisk trepunktløfter med en løfteevne på 750kg. Senteret vil utbedre kjøresystemet og navigasjonskontrollen til en selvutviklet løsning som gjør den klar til å benyttes i SolarFarm prosjektet.