Velkommen til teknologidag ved NIBIO Senter for presisjonsjordbruk 21. september 2021

En dag for deg som er opptatt av jordbruksteknologi og presisjonsjordbruk. Her blir det inspirerende faginnlegg, utstillinger og demonstrasjoner fra en rekke norske aktører innen jordbruksteknologi. Dagen blir en unik mulighet til å se mangfoldet som finnes innenfor dette området i Norge, noen indikatorer på hva som kommer, og en fin mulighet til å møte andre som er opptatt av jordbruksteknologi.

Det blir faglige innlegg fram til lunsj og demonstrasjoner og utstillinger etter lunsj. Videre detaljer rundt programmet blir oppdatert fortløpende.

Deltakelse og lunsj er gratis. Det blir en begrensning på samlet antall deltakere, og deltakelse baseres på først-til-mølla-prinsippet ved påmelding.
Dersom din bedrift ønsker å delta med utstilling eller demonstrasjon er det fremdeles muligheter for det. Ta kontakt med Kjersti Balke Hveem på e-post: kjersti.balke.hveem@nibio.no for forespørsler om dette.

Dagen arrangeres med støtte fra Statsforvalteren i Innlandet.

Påmeldingsskjema