The picture of facilities shows the farm from above

Fasiliteter

NIBIO Apelsvoll er et forskningssenter med lang tradisjon innen forskning på frilands- og drivhusproduksjoner. Vi forvalter ca. 800 dekar jordbruksjord med muligheter for vanning av hele arealet. Her gjennomføres hvert år et stort antall feltforsøk og andre eksperimenter på en rekke vekster, med ulike tilnærminger som sammen dekker mange forskningsfelt. Den kompetente og erfarne staben av forskere, ingeniører og forskningsteknikere på Apelsvoll sikrer generelt god agronomi og høy kvalitet på forskningen. Veksthus/drivhus/tunnelfasilitetene åpner for dyrking under kontrollerte og semi-kontrollerte forhold, noe som bidrar til å utvide vekstsesongen og dermed forsøkene vesentlig. Vi har dessuten et presisjons-verksted hvor vi utvikler/modifiserer både sensorer og sensorplattformer, og som dessuten muliggjør tilpasninger av annet forskningsteknisk utstyr.