The picture shows a UAV in the grass

Plattformer

Våre sensorer kan monteres på en rekke ulike plattformer. Hver plattform har sine bruksområder, og velges ut fra hva som er formålet med sensormålingene. For detaljerte målinger f.eks. på bladnivå er bakkegående plattformer best egnet, mens vi benytter UAV til målinger som skal dekke større områder med noe mindre oppløsning. Her følger en oversikt over plattformer som benyttes.

Ubemannede bakkegående farkoster (UGV)

Superdroid robot

For testing av våre sensorer tett på objektene vi måler på («næranalyse») benytter vi en Superdroid IG42-SB4-E 4WD All Terrain Enclosed Robot Platform. Vi har tilpasset plattformen til våre behov og bl.a. utstyrt den for autonom navigering ved hjelp av Pixhawk Autopilot, ekstra GNSS og et intern navigasjonssystem (IMU).

Robotti

Som vår feltrobot bruker vi en elektrisk robot-traktor (prototyp) utviklet av Agrointelli (Danmark) som del av et studie om sikkerhet ved bruk av feltroboter. Robot-traktoren har helelektrisk drift og trepunktskobling med en hydraulisk løftekapasitet på 750 kg. Vi har videreutviklet både drivsystemet og navigasjonssystemet til en selvutviklet løsning egnet til bruk i prosjektet SolarFarm.

Ubemannede flyvende farkoster (UAV)

DJI Mavic Pro multi-copter

Vi bruker en hyllevare DJI Mavic Pro som vårt flyvende øye for å dokumnetere arbeid i felt, og til å ta lanskapsbilder og gjøre videoopptak.

V2 Quad multi-copter

For langvarige målekampanjer bruker vi vår speialtilpassede V2 Quad multi-rotor plattform. Den kan bli utstyrt med flere bildedannende sensorer, og har en samlet nyttelast på 1,5 kg. Med full last er maksimal flytid ca 30 minutter.

DJI S1000+ multi-copter

Våre tre modifiserte DJI S1000+ multi-rotor-plattformer fyller vårt behov for målinger med helt stabiliserte sensormålinger. Samlet nyttelast er på 4 kg, og med full last er flytiden ca 15 minutter.

XUAV Mini Talon VTOL hybrid

Denne prototypen som vi har utviklet selv, er et fly (fixed wing UAV) som kan ta av og lette vertikalt. Det er utsyrt med et 16 megapixel RGB-kamera, og kan gjennomføre kartleggingsoppdrag fullstendig autonomt. Maksimal flytid er ca. 60 minutter.

HUGINogMUNIN hybrid

Denne selvutviklede hybrid-UAVen er designet for å være bærer av et sett av ulike sensorer for intensive målinger av store arealer. HUGINogMUNIN er utstyrt med et sofistikert sensorsystem for autonom navigering, presis sensorstabilisering og registrering av Tait-Bryan rotasjoner (Pitch, roll og yaw). Hybriden er utstyrt med et spektrometer som måler innstråling, samt flere multi- og hyperspektrale bildedannende sensorer fra Imec og Ximea for refleksjonsmålinger. Maksimal flytid er ca. 120 min.