The picture shows a hyperspectral camera in the grass

Sensorer

Vi bruker ulike sensorsystemer for både fjernanalyse og «næranalyse» ved Senter for presisjonsjordbruk. Vi jobber spesielt med det nyeste innen spektrometer og hyperspektrale kamera for å måle reflektans og til dels fluorescens fra planter, som vi benytter til å skaffe informasjon om mange ulike planteegenkaper. I tillegg benytter vi også termalkamera for å oppdage plantestress, og vi bruker sensorer for å kartlegge jordvariasjon og for å registrere værdata. I det følgende presenterer vi noen utvalgte sensorer.

Spektrometere

Yara N-Sensor

We utilize the Yara N-Sensor (passive) on our tractors to measure the spectral reflectance signature of the plant canopy. It is equipped with VIS-NIR spectrometers (400-900 nm) to simultaneously detect the incident down-welling radiation and the upwelling canopy reflection at a nadir angle of 60°.

Yara N-Sensor håndholdt

Den håndholdte N-sensoren bruker samme måleprinsipp som den traktormonterte, der to Tec5 MMS1-spektrometre måler innstråling og reflektans samtidig, og er egnet for målinger av mindre ruter i feltforsøk.

ASD FieldSpec

Vi bruker spektrometeret ASD FieldSpec 3 for radiometriske målinger i et utvidet spekter (350-2500 nm) og med større spektral oppløsning (1 nm).

Ocean Optics spectrometer

Vi har flere Ocean Optics punkt-spektrometer, med radiometrisk spekter i UV-VIS-NIR-området (200-1100 nm). Vår spesialtilpassede USB 4000 har ekstrem høy radiometrisk oppløsning (0,1 nm) og benyttes til forskningsoppgaver der vi har behov for å skille mellom reflektert lys og fluorescens. Både USB 2000 og spektrometre fra FLAME-serien blir brukt til radiometrisk målinger fra vår nye hybrid-UAV.

Kamera

Rikola hyperspektralt kamera

Vi bruker dette hyperspektrale kameraet til mange ulike måleoppdrag, både i veksthus og i felt, samt montert på vår UAV. Kameraet er lett og har et radiometrisk spenn i VIS-NIR-området (450-800 nm), der båndene kan velges individuelt. I USB-modus kan vi måle opp til 200 bånd, mens antallet er redusert til 32 når vi måler i flymodus.

Imec og Ximea hyperspektrale kamera

I tillegg til Rikola bruker vi små og lette hyperspektrale kamera fra produksjonslinja til Imec og Ximea XiQ. For tiden jobber vi med kameraene SSM2x2-RGB-NIR-10.2, MQ022HG-IM-SM4X4-NIR, og MQ022HG-IM-SM5X5-NIR. Kameraene måler fra 4-25 bånd i området 400-950 nm, med en bildefrekvens på opptil 170 bilder per sekund.

Termisk kamera

For termisk fotografering i TIR-området (7.5-13.5 μm) bruker vi et Flir Tau Uncooled Microbolometer. Kameraet blir brukt enten håndholdt eller montert på en av åre UAV.

Navigasjonssensorer

Trimble Geo7X

Vi bruker Trimble Geo7X som mottager av signaler fra globale navigasjons-satellitt-systemer (GNSS) for svært nøyaktige målinger (RTK; 1-3 cm CEP). Instrumentet kan brukes håndholdt eller montert om bord våre traktorer eller bakkegående roboter (UGV).

Swift Navigation Piksi

For høy-presisjons navigering av våre UGV, bruker vi Piksi GNSS sammen med vår egen basestasjon. I vår prototyp hybrid-UAV bruker vi den siste versjonen av Piksi Multi med multibåndstøtte for økt nøyaktighet i centimeterområdet.