Startdato

15.05.2021

PROSJEKTEIER
NIBIO logo on the SolarFarm project site
FINANSIERINGSKILDE

Innlandet Fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, NIBIO Senter for Presisjonsjordbruk

Presisjonshektar

Målet med Presisjonshektaren er å skape et møtested med stor M for alle som jobber med presisjonsjordbruk – både regionalt i Innlandet og nasjonalt. Prosjektet har også som ambisjon om være en demonstrasjonsarena for presisjonsteknologi. Prosjektet består av et fysisk areal på ett hektar på NIBIOs forskningsstasjon på Apelsvoll, og driftes med hensikt å være et reelt skjæringspunkt mellom teknologi og agronomi, forskning, utdanning og praksis.

Presisjonshektaren er tenkt som et flerårig konsept, med forskjellige hovedtemaer fra år til år. Hvert år avsluttes med en evaluering og innspill til hva som bør være neste års tema.

2021 var prosjektets første år, og hadde hovedtemaet “Hvordan effektivt kartlegge gårdens jord- og arealressurser og lagre og utnytte data som samles inn”. Dette er grunnleggende for alt presisjonsjordbruk og har vist seg å oppta mange gårdbrukere med interesse for presisjonsjordbruk. I løpet av 2021 har arealet satt av til Presisjonshektar-prosjektet blitt kartlagt med EM38, det er tatt ut rundt 40 jordprøver, høsteprøver fra samme sted som jordprøvene og  vi har gjort ukentlige overflyginger med drone. Vurdering av forskjellige FMIS (Farm Management Information System) for data som samles inn når man skal presisjonsdyrke et areal er neste punkt på lista, og skjer i løpet av Q1 2022.

For 2022 blir hovedtemaet presisjonstildeling av gjødsel. Det planlegges også teknologidag høsten 2022 med samme tema.