The picture shows a autosteering multicopter

Avansert landbruks-teknologi

Antallet og mangfoldet av sensorer og andre teknologiske utviklinger som er egnet til jordbruksformål øker raskt. Denne trenden skaper på den ene siden flere muligheter for framtidig jordbruksdrift. På den andre siden øker det utfordringen som ligger i å omsette sensor-signal til agronomiske beslutninger. Vår misjon er å forbedre grenseflata mellom eksisterende/ny teknologi og agronomien. Vi arbeider på ulike management-nivå, fra redskapsstyring, via helautomatiske systemer (f.eks. kjøretøynavigering og styring) til beslutningsstøtte.