The picture of equipment shows a sensor platform on the field from above

Utstyr

For å nå målet om å bidra til et ressurseffektivt og bærekraftig jordbruk gjennom teknologi og presisjonsjordbruk, har vi et vidt spenn av sensorer, sensorplattformer og tilhørende fasiliteter på vår base på NIBIO Apelsvoll.

Sensorer

Vi bruker ulike sensorsystemer for både fjernanalyse og «næranalyse» ved senteret.

Plattformer

Våre sensorer kan moneters på et vidt spekter av bæreplattformer.

Fasiliteter

NIBIO Apelsvoll er et forskningssenter med lang tradisjon innen forskning på frilands- og drivhusproduksjoner.