Teknologidag ved NIBIO Senter for presisjonsjordbruk

Teknologidag ved NIBIO Senter for presisjonsjordbruk

Velkommen til Teknologidag om presisjonsplantevern vedNIBIO Apelsvoll, Senter for Presisjonsjordbruk19. september 2023 Det stilles stadig strengere krav til bruk av plantevernmidler, samtidig som noen endringer i driftspraksis, f.eks. økt andel redusert jordarbeiding...
Prosjektforslag finansiert

Prosjektforslag finansiert

Vi er glade for å dele at vårt prosjektforslag REQUEST ((REnewal, QUality and yield ESTimation in grasslands) er finansiert fra Norges Forskningsråd NFR.

CPA deltok på  det norske kronprinsparets besøk til Sverige

CPA deltok på det norske kronprinsparets besøk til Sverige

I forbindelse med det norske kronprinsparets besøk til Sverige, tok også vi ved NIBIO CPA turen for å delta i næringslivsprogrammet knyttet til jordbruksteknologi. Besøket hadde slagordet «Sterkere sammen enn hver for oss» – med ønske om å bidra til økt samarbeid mellom Sverige og Norge.

Nytt tilskudd til CPA-teamet

Nytt tilskudd til CPA-teamet

Vi har gleden av å få Malin Larsen Græsdahl som ansatt som avdelingsingeniør ved NIBIO Senter for Presisjonsjordbruk og avdeling Landbruksteknologi.

Samarbeid med Fagskolen Innlandet

Samarbeid med Fagskolen Innlandet

22. oktober fikk vi ved Senter for Presisjonsjordbruk besøk av en stor gruppe med 50 studenter innen Planteproduksjon og driftsledelse og grovôrbasert husdyrproduksjon ved Fagskolen Innlandet.

Populær teknologidag i September

Populær teknologidag i September

Senter for Presisjonsjordbruk arrangerte teknologidag på Apelsvoll 21. september. Hele 200 besøkende fant veien til oss denne dagen for å høre om presisjonsjordbruk og jordbruksteknologi.