Senter for Presisjonsjordbruk arrangerte teknologidag på Apelsvoll 21. september. Hele 200 besøkende fant veien til oss denne dagen for å høre om presisjonsjordbruk og jordbruksteknologi.

For anledningen var redskapshallen gjort om til forelesningssal, hvor publikum fram til lunsj fikk høre foredrag fra forskere, bedrifter og sluttbrukere. Stedsspesifikk jordarbeiding, erfaringer med presisjonsjordbruk og teknologien bak en ugressrobot var noen av temaene. Etter lunsj hadde i underkant av tjue bedrifter utstilling og demonstrasjoner av sine produkter og tjenester. I tillegg til flere norske bedrifter, var det også besøkende fra Danmark og Sverige.

Dagen ble arrangert med støtte fra Statsforvalteren i Innlandet.