22. oktober fikk vi ved Senter for Presisjonsjordbruk besøk av en stor gruppe med 50 studenter innen Planteproduksjon og driftsledelse og grovôrbasert husdyrproduksjon ved Fagskolen Innlandet. Studentene var her hele dagen for å lære mer om presisjonsjordbruk. De fikk lære om presisjonsjordbruk og noe av teknologien som ligger bak, i tillegg til et praksisrettet foredrag om stedsspesifikk jordarbeiding. De fikk også høre om hvordan droner kan brukes i landbruket og en demonstrasjon av droneflyging. Studentene ble utfordret til å tenke gjennom hvordan man kan ta i bruk presisjonsteknologi og hvilke faktorer man må være obs på hvis man for eksempel skal benytte seg av forskjellige teknologier og løsninger som tilbys.

Opplegget ble utformet som en del av prosjektet Presisjonshektaren, finansiert av Innlandet Fylkeskommune. Presisjonshektaren er et prosjekt og et fysisk areal på ett hektar som har til hensikt å være et møtested for alle som jobber med presisjonsjordbruk, og en demonstrasjonsarena for presisjonsteknologi. Prosjektet skal fremme innovasjon, formidle kunnskap og bidra til læring på tvers av aktørene i jordbruket.

Fagskolen Innlandet skal utvikle et nytt studium innen Grønn Teknologi og Presisjon, i tilknytning til landbruksstudiene de allerede har. I arbeidet med å utvikle dette studiet har de bedt Senter for Presisjonsjordbruk om å bidra med kunnskap og innspill. Et opplegg tilsvarende det vi hadde denne dagen kan tenkes å inkluderes som en del av et slikt studium, og danne grunnlaget for et godt samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og den formidlings- og læringsarenaen som Presisjonshektaren er tenkt å være.

Fagskolen Innlandet er den første fagskolen i Norge som får akkreditering fra NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, for fagområdet landbruk. Det betyr at de selv kan opprette nye landbruksfag eller gjøre vesentlige endringer i utdanningstilbudet innen landbruk.