06.06.2018

Mellom regnbyger og våronn hadde Senter for presisjonsjordbruk gleden av å få besøk av Landbruks- og Matminister Olaug Bollestad. I følget var lokale politikkere og NIBIO sentralt med for å få et innblikk i fremgangen gjort innen presisjonsjordbruk ved Apelsvoll.

Som nyheter kunne senteret friste med termisk kamera, utbedringer gjort på HUGINogMUNIN, vår nye elektriske traktor ARVAKER skygget av den selvgående traktoren ALSVIN, bruk av alternative substrater i jordbærproduksjon samt utvikling av nye metoder for mer presis gjødsling av bær, for å nevne noe. Spesielt stolte var senteret over å kunne presentere det nye prosjektet PRESIS, som settes i gang oktober 2019.

Chouaib presents ARVAKER to the minister

Presentasjon av den elektriske traktoren til Ministeren

Håvard driving ARVAKER while ALSVINN is following autonomously

En demonstrasjon av konseptet  fler-kjøretøy navigasjon

The minister tries out ARVAKER

En kort prøvetur på ARVAKER av Ministeren

Tomasz explains the different substrates

Presenterer ulike substrater i jordbærproduksjon