NIBIO konferansen 2019

12-13-02.2019
Håvard Johansen Lindgaard test driving Arvaker, with Alsvinn following it autonomously in a leader-follower approach

To av våre CPA-medlemmer har deltatt i 2019-utgaven av NIBIO-konferansen, som fant sted 12. og 13. februar i Oslo. Den første presentasjonen ble gitt  av El Houssein Chouaib Harik. Presentasjonens tittel var: » Reduced GHG-emissions through electrification of agriculture». Det ble gitt i «Ny tekonologi – muligheter» sesjon.

Den andre presentasjonen ble gitt av Therese With Berge. Presentasjonens tittel var: «Presis ugrashåndtering». Den bli gitt i «Ny teknologi – plantevern» sesjon.