NIBIO konferansen 2019

12-13-02.2019
Håvard Johansen Lindgaard test driving Arvaker, with Alsvinn following it autonomously in a leader-follower approach

To av våre CPA-medlemmer har deltatt i 2019-utgaven av NIBIO-konferansen, som fant sted 12. og 13. februar i Oslo. Den første presentasjonen ble gitt  av El Houssein Chouaib Harik. Presentasjonens tittel var: ” Reduced GHG-emissions through electrification of agriculture”. Det ble gitt i “Ny tekonologi – muligheter” sesjon.

Den andre presentasjonen ble gitt av Therese With Berge. Presentasjonens tittel var: “Presis ugrashåndtering”. Den bli gitt i “Ny teknologi – plantevern” sesjon.