Onsdag 15.01.20 gikk startskuddet for prosjektet PRESIS av! Prosjektet har som formål å bringe forskning og kunnskap om presisjonsjordbruk ut til bonden, og det var en synlig optimisme rundt problemstillingen. I samarbeid med NLR, Bonde- og småbrukerlaget, bondelaget og en rekke engasjerte bønder gikk NIBIO i gang med å utmeisle detaljer for hvordan vi skal komme i gang. Vi er overbevist om at 2020 kommer til å bli et spennende år, og nå er det bare å håpe på en god vekstsesong.