Vi har gleden av å få Malin Larsen Græsdahl som ansatt som avdelingsingeniør ved NIBIO Senter for Presisjonsjordbruk og avdeling Landbruksteknologi. Malin har en mastergrad i biologi og utdanning med erfaring fra landbruk. Med sitt brede spekter av kunnskap innen botanikk, vitenskapelig metode og førstehåndserfaring innen landbruk er hun godt rustet til å hjelpe til med nye utviklinger innen presisjonslandbruk. Malin kommer blant annet til å jobbe med innsamling av dronedata.