I samarbeid med næringsklyngen Sustainable Autonomous Mobility Systems (SAMS), arrangerte senter for presisjonsjordbruk en workshop om jordbruk, teknologi og automasjon. Deltakere fra flere bedrifter, forskere fra senter for presisjonsjordbruk og noen gårdbrukere var med på workshopen. Formålet var å identifisere hvordan automasjon kan løse noen av utfordringene som norske gårdbrukere møter i dag. Dagen besto av tre deler. Først en introduksjon til norsk jordbruk generelt og til prosjekter ved NIBIO senter for presisjonsjordbruk. I andre del presenterte tre gårdbrukere sine produksjoner og fortalte om utfordringene de står ovenfor. Til slutt diskuterte deltakerne hvordan disse utfordringene kan møtes ved bruk av ny teknologi og automasjon.