I forbindelse med det norske kronprinsparets besøk til Sverige, tok også vi ved NIBIO CPA turen for å delta i næringslivsprogrammet knyttet til jordbruksteknologi. Besøket hadde slagordet «Sterkere sammen enn hver for oss» – med ønske om å bidra til økt samarbeid mellom Sverige og Norge.

I parallellsesjonen for jordbruksteknologi mandag ettermiddag fikk vi høre interessante innlegg fra både norske og svenske teknologibedrifter – her er det helt klart mye potensiale for enda mer samarbeid enn det vi har i dag.

Tirsdag fikk vi bli med på besøk til RISE og SLU i Uppsala, hvor vi blant annet fikk lov til å fortelle om vårt eget prosjekt PRESIS for de rundt 85 deltakerne på besøket. I tillegg fikk vi se en demo av diverse avanserte landbruksmaskiner på RISEs testbed for digitalt jordbruk, og vi fikk titte inn i deres flotte verksted.

Det var utrolig hyggelig å kunne snakke med både norske og svenske kolleger innen samme bransje.