Senter for Presisjonsjordbruk er stolte av å kunne annonsere et nytt og spennende prosjekt, PRESIS. Presisjonsjordbruk, som virkemiddel i målet for et mer effektivt og bærekraftig landbruk, har blitt allmenn kjent. Interessen for presisjonsjordbruk er stor, og forskningen på presisjonsjordbruk blomstrer. Det er imidlertid en mindre andel av denne forskningen, som kommer bøndene til gode.

PRESIS har som formål å få presisjonsjordbruk ut til bøndene, og på denne måten fungere som en bro, mellom teori og praksis. Samtidig skal det i prosjektet bygges en digital infrastruktur, som et gratis hjelpemiddel til bonden.