Velkommen til teknologidag ved NIBIO Senter for presisjonsjordbruk 20. september 2022

I år som i fjor har vi gleden av å ønske velkommen til Teknologidag hos NIBIO Apelsvoll, 20. september 2022. I år har vi optimalisert bruk av mineralgjødsel som hovedtema. Her blir det inspirerende faginnlegg, utstillinger og demonstrasjoner fra en rekke norske aktører innen jordbruksteknologi. Dagen blir en unik mulighet til å se mangfoldet som finnes innenfor dette området i Norge, noen indikatorer på hva som kommer, og en fin mulighet til å møte andre som er opptatt av jordbruksteknologi.

Deltakelse og lunsj er gratis.

For mer informasjon om programmet og påmelding gå inn på:

2022 Teknologidag ved NIBIO Senter for presisjonsjordbruk

Bilder fra teknologidag 2021
Bilder fra teknologidag 2021
Bilder fra teknologidag 2021