The picture of facilities shows the farm from above

Fasiliteter

NIBIO Apelsvoll er et forskningssenter med lang tradisjon innen forskning på frilands- og drivhusproduksjoner. Vi forvalter ca. 800 dekar jordbruksjord med muligheter for vanning av hele arealet. Her gjennomføres hvert år et stort antall feltforsøk og andre eksperimenter på en rekke vekster, med ulike tilnærminger som sammen dekker mange forskningsfelt. Den kompetente og erfarne staben av forskere, ingeniører og forskningsteknikere på Apelsvoll sikrer generelt god agronomi og høy kvalitet på forskningen. Veksthus/drivhus/tunnelfasilitetene åpner for dyrking under kontrollerte og semi-kontrollerte forhold, noe som bidrar til å utvide vekstsesongen og dermed forsøkene vesentlig. Vi har dessuten et presisjons-verksted hvor vi utvikler/modifiserer både sensorer og sensorplattformer, og som dessuten muliggjør tilpasninger av annet forskningsteknisk utstyr.

Teknobua

Det ble nylig konstruert en tunnel hvor vi kan gjennomføre tester av nye dyrkingsmetder for bær.

Teknoverkstedet

Teknoverkstedet er hvor vi utvikler våre robot-plattformer, lager prototype og jobber med våre elektriske kjøretøyer.

Spektral lab

Spektrallaben er hvor vi kalibrerer sensorene våre. Laben er utstyrt med en integreringssfære, reflektans-panel og flere multispektrale sensorer.

UAV verksted

Under vår utbedring og utvikling av droner benytter vi oss av et drone verksted. Her vil nye droner bli utviklet, gamle droner modifisert og alle andre drone-relaterte innendørsoppgaver gjennomført.

3D printer rom

Utviklingen av prototype krever endel deler som ikke finnes I markedet. Vi bruker Dataassistert design (CAD) for å lage de delene vi trenger, og produserer de ved hjelp av vår 3D printer.

Fotovoltaisk system

En av målene til Senteret for Presisjonsjordbruk er å bidra aktivt til mer bærekraftig Landbruk. På grunn av dette, og i samhold med SolarFarm prosjektet, har vi 351 m2 med solpanel på låven ved forsøksstasjonen Apelsvoll.