The picture of Spatio-temporal data handling and multivariate statistics shows two screens with data on it

Behandling av tidsrelaterte, geografiske data og multivariat statistikk

Data som er nyttig for presisjonsrelaterte beslutninger og operasjoner har normalt både en tids- og en stedskomponent. De data vi jobber med har dessuten generelt mange variabler, typisk for data fra multi- og hyperspektrale instrumenter. For standardisering og konsistent lagring bruker vi hovedsakelig åpne geo-data-standarder og databasesystemer. For å ekstrahere nyttig informasjon benytter vi det nyeste innen multivariat statistikk. En spesielt lovende metode for slik data-ekstraksjon har vist seg å være en kombinasjon av omfattende preprosessering og PPLS (Powered Partial Least Square)-regresjon.