The picture of Precision fertilization shows a tractor from the top

Presisjons-gjødsling

Den grunnleggende hypotesen for presisjonsjordbruk er at optimale mengder av produksjonsmidler, som f.eks. mineralgjødsel, varierer tidsmessig og fra sted til sted innenfor samme skifte. Både vi og andre forskningsmiljø har vist at steds-spesifikk nitrogengjødsling øker lønnsomheten for bonden og reduserer samtidig de negative miljøeffektene. Vårt arbeid innenfor dette temaet startet i 2001, og i de siste årene har vi spesielt fokusert på utfordringen som ligger i å identifisere faktisk nitrogenbehov når planten er utsatt for flere stressfaktorer samtidig. De stressfaktorene vi har studert nærmere omfatter for mye eller for lite vann, ugraskonkurranse og sjukdomsangrep. Så langt har vi primært jobbet med korn og bær, men vi utvider nå aktiviteten inn mot andre vekster også.