The picture of precision weeding shows a filed

Presisjons-ugraskontroll

Integrert plantevern (Integrated Pest Management; IPM) har som mål å holde trykket fra ugras, insekter og plantepatogener under den økonomiske skadeterskelen. Bruk av ny teknologi som åpner for steds-spesifikk ugraskontroll er dermed et sentralt element i IPM, og også en del av vår forskning. Vi jobber over et vidt spenn som går fra mekanisk ugrasbekjempelse i korn ved bruk av høy-presisjons radrensing til steds-spesifikk sprøyting av rotugras basert på bilder tatt fra kamera montert på ulike plattformer; traktor, bakkegående robot (Unmanned Ground Vehicles; UGV), og ubemannet fly/helikopter (Unmanned Aerial Vehicles; UAV).