The picture of partners show tree people next to s street with signs

Partnere

Vi arbeider med mange aktører, både nasjonalt og i utlandet, som til sammen dekker et vidt spenn fra sluttbrukere, via ulike interessenter innenfor jordbruksnæringa for øvrig, til utvalgte teknolgofirma of forskningssentre. I tillegg har vi et omfattende samarbeid med mange forskningsmiljø internasjonalt. Nettverket utvides stadig.