The picture of Robotization and automation shows a rooter presentation outside from above

Robotisering og automatisering

Siden 2014 har vi i regi av flere prosjekter jobbet med å utnytte autonome roboter for økt effektivitet i våre feltbaserte målekampanjer. Dette har vi blant annet gjort ved å montere mange sensorer på samme robot-plattform, og ved å utnytte RTK-GNSS-basert navigasjon for gjentatte målinger i samme felt. I tillegg har vi tilpasset og utviklet løsninger for automatisering av arbeidskrevende manuelle oppgaver, spesielt innenfor grøntsektoren. Tidligere har vi utviklet en prototype for robotisert høsting av sukkerert-belger, og vi jobber nå med en robot for høsting av bringebær. Et forskningsområde som nå vokser hos oss er bruk av større og mer traktorlignende roboter for feltoperasjoner med redusert jordpakking.