Start- og sluttdato

01.01.2020 – 31.12.2024

PROSJEKTEIER
NIBIO logo on the SolarFarm project site
FORSKNINGSPARTNERE
FINANSIERINGSKILDE

Avtalepartene i jordbruksoppgjøret

PRESIS

Presisjonsjordbruk ut i praksis- forskningsbasert utvikling og kvalitetssikring av klimavennlige tjenester som er lønnsomme for bonden

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle et helhetlig system som skal sørge for at alle norske gårdbrukere som ønsker får tilgang på brukervennlige, teknologiske tjenester som er godt testet og tilpasset norske forhold, og som sikrer bonden sjøl eierskap til og lagrings-løsninger for innsamlede data. Dette er informasjonstjenester som har potensial til å redusere unødige klima- og miljøbelastninger fra jordbruket og/eller gi økt effektivitet og bedre driftsøkonomi på gårdsnivå. Skreddersydd brukerstøtte og rådgivning med fokus på skjæringspunktet mellom ny teknologi og agronomi skal være en integrert del av systemet.

Følgende fire delmål skal bidra til å nå hovedmålet:

  1. Etablere en standardisert digital infrastruktur som åpner for en enkel utveksling av data mellom bruker, eksterne datakilder og tjenesteleverandør.
  2. Operasjonalisere forskningsbaserte, teknologiske løsninger
    • Utvikle en generalisert metode for å gjennomføre operasjonaliseringsprosessen fra startpunktet, via anskaffelse av data for kalibrering/tilpasning, og fram til endelig evaluering og kvalitetssikring/testing av ferdig løsning.
    • Utvikle spesifikke, teknologiske tjenester basert på den generaliserte metoden, der vi begynner med de lettest gjennomførbare anvendelsene først.
  3. Skreddersy brukerstøtte og rådgivning med fokus på skjæringspunktet mellom ny teknologi og agronomi.
  4. Formidling av systemet og mulighetene det gir overfor næringa, og sørge for god dialog med aktive gårdbrukere og andre for å få fram forbedringsforslag til eksisterende tjenester og for å komme opp med idéer til nye.

Prosjektet er et femårig prosjekt med oppstart i Januar 2020