Program
PeriodE
WebsiDe
PROSJEKTEIER
NIBIO Logo on the sinograin project site
FORSKNINGSPARTNERE
FINANSIERING

Sinograin

Prosjektets hovedmål er å sikre en bærekraftig og høytytende kornproduksjon i Kina, der innovativ teknologi skal bidra til å redusere det miljømessige fotavtrykket. For å nå dette målet vil vi jobbe klimasmart jordbruk langs to akser: Utvikle og tilpasse teknologier og verktøy som kan brukes på gårdsnivå for å 1) redusere tapet av plantenæringsstoff til miljøet og samtidig øke arealproduktiviteten, og 2) å redusere risiko for negative effekter av pestisidbruk for økte avlinger på miljøet og matsikkerheten. I tillegg vil prosjektet styrke det norsk-kinesiske samarbeidet på tema knyttet til de store globale utfordringene.