Program

Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONÆR)

Start- og sluttdato

01.03.2018 – 28.02.2022

PROSJEKTEIER
NIBIO logo on the SolarFarm project site
FORSKNINGSPARTNERE
FINANSIERINGSKILDE

Norges forskningsråd (NFR)

SolarFarm

En systemstudie av hvordan solstrøm produsert på gårdsnivå kan drive elektriske og delvis selvstyrte farkoster i et presisjonsjordbruk med reduserte utslipp av klimagasser

Som del av Norges arbeid mot et lavutslipp-samfunn må jordbruket bidra til å redusere klimagassutslippene knyttet til produksjonen av mat og fôr. Det er to tiltak som kan betraktes som «lavthengende frukt»: Reduksjon i utslippene fra traktorkjøring, og reduksjon i utslippene som skyldes dårlig utnytting av tilført nitrogengjødsel. I det fireårige prosjektet SolarFarm vil vi adressere disse områdene ved å utvikle et konsept av innovative, tekniske løsninger og metoder som kan benyttes på de fleste norske gårdsbruk.

For å redusere tiden fra konsept til implementering, omfatter SolarFarm et sett av tilnærminger, fra relativt enkle og rimelige løsninger til mer avanserte og kostnadskrevende løsninger, som kan tilpasses den enkelte bondes individuelle motivasjon og økonomi.

I mer detalj inneholder løsningene energibærere og lagringskapasitet skreddersydd for å håndtere den store variasjonen gjennom året som kjennetegner både solstrømproduksjon og energiforbruk på jordet. De åpner også for en systemendring i traktorparken på gården, der en går fra en eller to store og tunge dieseltraktorer, til flere og delvis ubemannede elektriske traktorer. Videre inkluderer konseptet en videreutvikling av behovsbasert, stedsspesifikk gjødsling med bl.a. bruk av ubemannede fly/helikoptre (UAV) for datainnhenting, og der avanserte styrings- og kommunikasjonssystemer spiller en sentral rolle. Konseptet representerer dessuten et konkret eksempel på hvordan fornybar energi kan integreres på gårdsnivå, noe som bidrar med nyttig informasjon som skal brukes til både detaljstudier og aggregerte analyser av energirelaterte spørsmål, bærekraft, miljøeffekter, økonomiske betraktninger og konsekvenser for beslutningstakere.