Program
PeriodE

01.03.2015 – 28.02.2019

PROSJEKTEIER
NIBIO logo on the Stressless project site
FORSKNINGSPARTNERE
FINANSIERING

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (FFL/JA), Yara Norge AS, Yara GmbH & Co. KG, Norgesfôr AS, DuPont Agri Norway

Stressless

Sustainable intensification of Norwegian cereal production by means of technology-driven adjustments of applied nitrogen and fungicides

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle et system for steds-spesifikk gjødsling og soppkontroll i korn. Systemet designes slik at det kan håndtere ulike kombinasjoner av faktorer som stresser kornplantene. Prosjektet representerer andre steg i en tretrinns tilnærming mot et markedsklart produkt. Første steg var et forskningsprosjekt med konseptutvikling på høyt akademisk nivå (MULTISENS, avsluttet i mars 2015). Dette prosjektet (steg to) skal ta forskningen nærmere markedet, ved å utnytte kunnskapsplattformen som ble bygget i MULTISENS i kombinasjon med de beste og mest relevante av dagens sensorer. Tredje steg vil bli å fullføre arbeidet gjennom å utvikle en prototype av et sensorsystem, i tett samarbeid med en industripartner.