Starting date

15.05.2021

PROJECT OWNER
NIBIO logo on the SolarFarm project site
FINANCING

Innlandet County Municipality, State Administrator in Innlandet, NIBIO Center for Precision Agriculture

Presisjon Hektar

Målet med Presisjonshektaren er å skape en møteplass med stor M for alle som jobber med presisjonslandbruk – både regionalt i Innlandet og nasjonalt. Prosjektet har også som mål å være en demonstrasjonsarena for presisjonsteknologi. Prosjektet består av et fysisk areal på én hektar ved NIBIOs forskningsstasjon i Apelsvoll, og opererer med den hensikt å være et reelt skjæringspunkt mellom teknologi og agronomi, forskning, utdanning og praksis.

Presisjonshektaren er tenkt som et flerårig konsept, med ulike hovedtemaer fra år til år. Hvert år avsluttes med en evaluering og innspill til hva som bør være neste års tema.

2021 var prosjektets første år, og hadde hovedtema «Hvordan effektivt kartlegge gårdens jord- og arealressurser og lagre og utnytte data som samles inn». Dette er grunnleggende for alt presisjonslandbruk og har vist seg å oppta mange bønder med interesse for presisjonslandbruk. I løpet av 2021 er arealet avsatt til Precision Hektar-prosjektet kartlagt med EM38, det er tatt rundt 40 jordprøver, høstet prøver fra samme sted som jordprøver og vi har gjort ukentlige droneoverflyvninger. Vurdering av ulike FMIS (Farm Management Information Systems) for data samlet inn ved presisjonsoppdrett av et område er neste punkt på listen, og vil finne sted i løpet av Q1 2022.

For 2022 vil hovedtema være presisjonstildeling av gjødsel. Det er også planlagt en teknologidag høsten 2022 med samme tema.

I 2023 og 2024 skal presisjons hektaren være med i prosjektet REQUEST.