CPA Feltdag 2017

15.06.2017

CPA field day 2017

Senteret for presisjonsjordbruk presenterte deres forskning på Senterets feltdag i 2017 på NIBIO Apelsvoll. Rundt 70 engasjerte forskere, rådgivere og bønder ble gitt en presentasjon av utvalgte forsøksemner innen Senterets forskning. Vi informerte om våre mål og forsøksfelter og ga noen feltdemonstrasjoner.  Vi viste vår utbedrede løsning av Garford Robocrop systemet for mekanisk ugrasbekjempelse.

Videre ga vi en luft forestilling for å demonstrere vår nyeste utvikling innen hybriddroner, en kombinasjon av et vinge fly og et multikopter. Videre presenterte vi en løsning for individuell dysekontroll hos sprøytemaskiner for sprøyting/flytende utgjødsling. Til sist viste vi frem den nye Robotti, en selvgående elektrisk traktor.