Senter for presisjonsjordbruk hadde besøk fra Terres Inovia, et Fransk teknikk senter for olje og proteinvekster. Besøket bestod av fire forskere, som jobber med mye av det samme som senteret jobber med. Det ble holdt en rekke presentasjoner, omvisninger i felt og besøket ble rundet av med diskusjoner om potensielle samarbeidsområder mellom våre to institutter.