NIBIO konferansen2018

13.02.2018
NIBIO Senter for Presisjonsjordbruk holdt et spesielt foredrag på NIBIO- Konferansen 2018 om de nyeste fremskrittene innen presisjonsjordbruk. Fire foredragsholdere informerte publikum om bruken av teknologi innen matproduksjon, den nye hybriddronen HUGINogMUNIN, forskjellige metoder å bruke fjernstyrt sensorteknologi i grasproduksjon, og utvalgte resultater fra fjernstyrt sensorteknologi og INTERREG-prosjektet om estimering av grasavling ved hjelp av hyperspektralt kameraer og droner.