Program

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

PeriodE

04.01.2016 – 31.12.2018

PROSJEKTEIER
NIBIO Logo on the interreg project site
FORSKNINGSPARTNERE
FINANSIERING

European Regional Development Fund, Västra Götalandsregionen Naturbruksförvaltningen

Interreg

Innovasjoner for bærekraftig plantedyrking (Innovationer för hållbar växtodling)

Prosjektets hovedmål er å skape innovative metoder og teknologier for en mer effektiv og bærekraftig produksjon. Det omfatter forskning og nye tilnærminger for ugras- og soppkontroll, forbedret bruk og reduserte tap av plantenæringsstoff, utvikling av en web-plattform for presisjonsjordbruk og relaterte verktøy, samt en simulator for jordbruksmaskiner for opplæringsformål. Videre styrker prosjektet Skandinavisk samarbeid og kunnskapsbygging.

Ved Senter for presisjonsjordbruk fokuserer vi på to av delmålene i prosjektet. For det første arbeider vi med å utvikle en ny, sensorbasert metode for bærekraftig, mekanisk ugraskontroll i korndyrkinga. Her jobber vi tett med det norske firmaet Adigo AS med å utvikle og teste et bildebasert system for ugrasgjenkjenning. For det andre jobber vi med å utvikle beslutningsstøtte for forbedret gjødsling, som også omfatter avlings- og kvalitetsestimering i både eng og kornsystemer ved hjelp av fjernanalyse. Her benytter vi multispektrale satellittbilder og hyperspektrale bilder tatt fra våre UAVer. Modeller som er bygget med basis i data fra disse datakildene testes for prediktiv nøyaktighet med hensyn til biomasse og N-innhold for vekststadier typiske midt i vekstsesongen, og med hensyn til avling og kvalitet ved høstetidspunktet.