Program

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (MATFONDAVTALE)

PeriodE

01.04.2015 – 31.03.2018

WebsiDe

not yet available

PROSJEKTEIER
NIBIO Logo on the remote sensing project site
FORSKNINGSPARTNERE
FINANSIERING

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (FFL/JA), Fylkesmannen i Oppland, Hedmark, Nordland, Troms og Finmark (FMLA), Norsk Landbruksrådgiving (NLR Midtre Hålogaland og Øst Finnmark), Aranica AS, Norut, Fram Centre

Fjernmåling

Bruk av fjernanalyse for økt presisjon i grovfôrproduksjonen

Hovedmålet med dette prosjektet er å forbedre grovfôrdyrkinga, både på gårdsnivå og regionalt, gjennom estimering av avling og fôrkvalitet ved hjelp av fjernanalyse. Dette inkluderer utvikling av metoder som bruker VIS-NIR reflektansmålinger fra håndholdte sensorer og fra sensorer montert på UAV for effektiv estimering av overjordisk biomasse og fôrkvalitet i typiske norske enger.

Vårt bidrag inn i dette prosjektet omhandler først og fremst estimering av avlnger og kvalitet like før høsting ved hjelp av radiometriske målinger fra punktspektrometer og hypesepktrale kamera. Arbeidet omfatter bl.a. å identifisere den spektrale signaturen for de mest typiske gras- og kløverartene som brukes i norsk grovfôrdyrking separat og samlet slik de forekommer i vanlige engblandinger. Basert på slike målinger gjennomført på tre steder; på Østlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge, har vi utviklet multivariate predisksjonsmodeller for avlings- og kvalitetsprognoser i eng.