Presisjonshektar

Presisjonshektar

Startdato 15.05.2021 PROSJEKTEIER FINANSIERINGSKILDE Innlandet Fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, NIBIO Senter for Presisjonsjordbruk Presisjonshektar Målet med Presisjonshektaren er å skape et møtested med stor M for alle som jobber med presisjonsjordbruk...
Precision Hectare

Precision Hectare

Starting date 15.05.2021 PROJECT OWNER FINANCING Innlandet Fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, NIBIO Center for precision agriculture Precision Hectare The goal of the Precision Hectare is to create a meeting place with a capital M for everyone working with...
PRESIS

PRESIS

PERIOD 01.01.2020 – 31.12.2024 PROJECT OWNER RESEARCH PARTNERS FINANCING Avtalepartene i jordbruksoppgjøret PRESIS Precision agriculture in practice- Research based development and quality control of climate friendly services, which is profitable for the farmer...
PRESIS

PRESIS

Start- og sluttdato 01.01.2020 – 31.12.2024 PROSJEKTEIER FORSKNINGSPARTNERE FINANSIERINGSKILDE Avtalepartene i jordbruksoppgjøret PRESIS Presisjonsjordbruk ut i praksis- forskningsbasert utvikling og kvalitetssikring av klimavennlige tjenester som er lønnsomme...
Solarfarm

Solarfarm

Program Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONÆR) Start- og sluttdato 01.03.2018 – 28.02.2022 Webside SolarFarm på NIBIO SolarFarm på NFR SolarFarm på CRISTIN PROSJEKTEIER FORSKNINGSPARTNERE FINANSIERINGSKILDE Norges forskningsråd (NFR)...